Студентам-

Результати складання диф. заліку з «Пропедевтики дитячої терапевтичної стоматології» будуть опубіковуватись 

згідно графіку складання іспитів